FÖR FÖRETAG

Home / FÖR FÖRETAG

Våra tjänster till företag och organisationer

Var proaktiv som företagsledare!
De anställda är idag ofta den värdefullaste resursen för företaget. De besitter en unik kompetens och utgör grunden för företagets existens och konkurrenskraft. Vi är dock alla bara människor, och vi behöver vårda oss själva. Vi på Hela mig erbjuder företag en tjänst med stor flexibilitet. Vi tecknar ett avtal med en fast månadskostnad som Ni utnyttjar såsom ni behöver och vill. Oavsett vilken tjänst ni är i behov av, räknas kostnaden av från det i förväg inbetalda beloppet. Ni skapar alltså en hälsopott att ta av. Det ni får är en garanterad snabb hjälp, oavsett om det gäller en livskris för någon i företaget eller massage för spända axlar och rygg.

Exempel på tjänster ni kan utnyttja hälsopotten till:

  • Stresshantering
  • Livskriser
  • Ångest och depressionsproblematik
  • Tränings- och kostprogram
  • Viktproblematik
  • Massage
  • Hälsoprofilbedömning och hälsoinventering
  • Hälsoprojekt
  • Gruppträning
  • Föreläsningar

Ni kan också välja att köpa dessa tjänster för sig, dock utan tidsgarantier.

Medarbetarenkäter och utvecklingssamtal
Som företagare med anställda är det viktigt att veta hur medarbetarna upplever sin arbetsplats och åt vilket håll deras personliga utveckling drar. Vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre och annorlunda. Men hur vet man det, egentligen? Hur får man en ärlig, öppen och informativ sammanställning av vad känslan på företaget är? Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi hjälper till.

 

Upprättande och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, jämställdhetsplan, och
stresshanteringsplaner

Som arbetsgivare är man enligt arbetsmiljölagen skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall
och att samarbeta med arbetstagarna för att främja en god arbetsmiljö. Riskbedömningar vad
gäller såväl fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska faktorer ska göras regelbundet och
dokumenteras i ett så kallat ”systematiskt arbetsmiljöarbete” så att de kan åtgärdas och följas
upp. Arbetsgivaren ska också arbeta med målinriktat jämnställdhetsarbete och att sätta upp
mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Om man har fler än tio anställda måste
dessa två saker dokumenteras skriftligt.

Om arbetsgivaren inte själv har de kunskaper som krävs för det systematiska arbetsmiljöarbetet
ska man enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter anlita företagshälsovård eller liknande.

Vi hjälper er skapa, följa upp och genomföra era planer!